POMORSKI KONGRES TRANSPORTU INTERMODALNEGO

29 WRZEŚNIA 2020, GDAŃSK

AmberExpo, ul. Żaglowa 11;

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizator

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Projektowy

Partner

Patronat Honorowy

Patronat Merytoryczny

Patronat Medialny

PROGRAM KONGRESU

INFORMACJA OD ORGANIZATORÓW ZWIŃ
Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, w jak specyficznym czasie się znajdujemy. W trosce o Państwa bezpieczeństwo liczba uczestników Kongresu będzie ograniczona. Zapewniamy również, że spełnione będą wszelkie wymogi sanitarne związane z organizacją wydarzenia. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane wszystkim uczestnikom.

Serdecznie Pozdrawiamy
Zespół TOR Konferencje i Międzynarodowych Targów Gdańskich

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZWIŃ
9:00 Rozpoczęcie rejestracji
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
I. WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE ZWIŃ
10:00 Wystąpienia powitalne organizatorów

Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie
Wystąpienia otwierające Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego
10:10 Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury
10:25 Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
10:40 Wystąpienie Partnera Złotego Kongresu

Rola Portu Gdańsk i wpływ jego infrastruktury na branżę transportową


Michał Stupak, Manager ds. Rynku Żeglugowego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

II. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU INTERMODALNEGO ZWIŃ
10:55
Tendencje w zakresie rozwoju przewozów intermodalnych

Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji, Urząd Transportu Kolejowego
11:15 DEBATA: Przyszłość przewozów towarowych w Polsce w świetle obecnej sytuacji rynkowej
 • Transport intermodalny jako panaceum dla malejących przewozów towarów masowych na kolei
 • Transport intermodalny a polityka UE
 • Rozwój transportu intermodalnego (platformy kolejowe, lokomotywy)
Paneliści:
Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Ministerstwo Infrastruktury
Piotr Dybowski, Dyrektor sprzedaży lokomotyw, Siemens Mobility 
Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
dr Arkadiusz Kawa, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
Alicja Kozłowska, Dyrektor Departamentu Regulacji, Urząd Transportu Kolejowego
Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu. LOTOS Kolej
Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk
Paweł Pucek, Członek Zarządu ds. Sprzedaży w DB Cargo Polska S.A.

Moderator:  dr Jakub Majewski, Prezes, Fundacja Pro Kolej
12:35 Przerwa na lunch
III. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA ZWIŃ
13:15 DCT Gdańsk – Bałtycki Hub

Dominik Landa, Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk
13:30
DEBATA: Wpływ obecnej i planowanej infrastruktury na rozwój transportu intermodalnego
 • Wyzwania związane z remontami linii kolejowych na przykładzie Trójmiasta
 • Infrastruktura na terenie portów
 • Możliwości w zakresie budowy publicznej infrastruktury punktowej
 • Koordynacja rozmieszczenia terminali przeładunkowych na terenie Polski
 • Modele współpracy publiczno-prywatnej w budowie infrastruktury
Paneliści:
Michał Stupak, Manager ds. Rynku Żeglugowego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
dr Andrzej Massel, Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa
Renata Mordak, Dyrektor Pionu Transportu, Członek Zarządu, Multiconsult Polska
prof. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
Bartosz Guszczak, Główny specjalista ds. transportu, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
Zbigniew Szafrański, Samodzielny Ekspert ds. Infrastruktury Kolejowej

Moderator: Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady Izby, Polska Izba Spedycji i Logistyki
IV. KORYTARZE TRANSPORTOWE ZWIŃ
14:25 Wymiana handlowa pomiędzy Polską i krajami Europy Centralnej i Wschodniej a Skandynawią

Walerian Majewski, Starszy Konsultant, Actia Forum
14:40 DEBATA: Korytarze transportowe Północ-Południe a transport intermodalny
 • Europejskie korytarze transportowe a współpraca polskich regionów ze Skandynawią.
 • Rynek skandynawski a połączenia transportowe z Polski
 • Rola transportu intermodalnego w korytarzach transportowych
 • Via Carpatia i RailBaltica – szansa czy zagrożenie dla rozwoju polskich portów morskich?
 • Co trzeba zrobić, aby Polska nie była tylko krajem tranzytowym na osi wschód-zachód?
Paneliści:
prof. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
Michał Litwin, Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Dyrektor ds. Strategii Hyper Poland
dr Michał Tuszyński, Kierownik projektu, Specjalista ds. Projektów Rozwojowych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Stanisław Wroński, Pełnomocnik województwa kujawsko-pomorskiego do spraw dróg wodnych śródlądowych, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Moderator: Bogdan Ołdakowski, Prezes Zarządu i założyciel Actia Forum, Sekretarz generalny Baltic Ports Organization
V. WSPARCIE DLA TRANSPORTU INTERMODALNEGO ZWIŃ
15:20 Prelekcja
Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
15:40
DEBATA: System wsparcia publicznego dla transportu intermodalnego
 • Wnioski płynące z poprzedniej perspektywy UE
 • Transport intermodalny – współpraca czy konkurencja pomiędzy środkami transportu?
Paneliści:
Sylwia Cieślak-Wilk, Zastępca Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Maciej Gładyga, Dyrektor Biura, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Marcin Wolak, Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor Zarządzający Pionu Wydawnictw, Zespół Doradców Gospodarczych
TOR
16:20 Planowane zakończenie Pomorskiego Kongresu Transportu Intermodalnego

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Andrzej Bittel Leszek Bonna Andrzej Bojanowski Sylwia Cieślak-Wilk Piotr Dybowski

Adrian Furgalski Maciej Gładyga Ireneusz Gójski Ignacy Góra Bartosz Guszczak

Marcin Kamola Arkadiusz Kawa Alicja Kozłowska Anatol Kupryciuk prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski

Dominik Landa Michał Litwin Jakub Majewski Walerian Majewski Łukasz Malinowski

Renata Mordak Andrzej Massel Bogdan Ołdakowski Paweł Pucek Michał Stupak

Zbigniew Szafrański Marek Tarczyński Dr Michał Tuszyński Marcin Wolak Stanisław Wroński

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA są rozpoznawalną, gospodarczą i targową marką z 30-letnią tradycją. Spółka specjalizuje się w organizowaniu wydarzeń o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym: targów, wystaw, kongresów, konferencji, eventów, jarmarków, imprez plenerowych. Siedzibą Międzynarodowych Targów Gdańskich SA jest nowoczesne, wielofunkcyjne i doskonale wyposażone Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku-Letnicy.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Tomasz Jakubiak
Project manager
email: tomasz.jakubiak@tor-konferencje.pl
tel. kom.:+48 532 851 567

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa
Dyrektor sprzedaży i marketingu
email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl
tel. kom.: +48 728 518 765