dr Stanisław Ejdys

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie