prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, prof. zw. UMG

Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersystet Morski w Gdyni