Jakub Budzyński

Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)