Lech Paszkowski

Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji, Port Gdańsk