Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury