dr inż. Andrzej Massel

Dyrektor, Instytut Kolejnictwa