Joanna Lech

p.o. Dyrektora, Centrum Unijnych Projektów Transportowych