Janusz Kućmin

Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Michał Litwin

Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych