Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Złoty:

Partner Srebrny:

Partner:

Partner Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Partner medialny:

Agenda

9:00

Rejestracja

10:15

Wystąpienia powitalne organizatorów

 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Andrzej Bojanowski, Prezes, Międzynarodowe Targi Gdańskie

10:30

Wystąpienie otwierające II Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury

10:45

DEBATA OTWARCIA: Transport intermodalny. Podstawowe kierunki jego rozwoju w dobie wyzwań ekonomicznych, ekologicznych i geopolitycznych

 • Skutki agresji Rosji na Ukrainę dla intermodalu w Polsce
 • Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i ich wpływ na transport intermodalny. Jakie kryzysy globalne przed nami? Z jakimi konsekwencjami musimy się w związku z tym liczyć na polskim rynku?
 • Polska na intermodalnej mapie Europy. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Paneliści:

 • Andrzej Bittel, Sekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Adrian Furgalski, Prezes zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Maciej Gładyga, Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Marcin Kamola, Menadżer handlowy, DCT Gdańsk
 • Paweł Pucek, Członek zarządu ds. sprzedaży, DB Cargo Polska
 • Marcin Trela, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego
 • Łukasz Waluszko, Dyrektor handlowy, OT Port Gdynia

Moderator: Łukasz Malinowski, Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, TOR Wydawnictwo

11:45

DEBATA STRATEGICZNA: Przewozy intermodalne w obliczu regulacji unijnych. Czy i w jakim stopniu jesteśmy gotowi na bycie jeszcze bardziej „eko”?

 • Na ile transport intermodalny faktycznie może być ekologiczny?
 • Sfera regulacyjna UE - Nowy Zielony Ład, Strategia Zrównoważonej Inteligentnej Mobilności, Fit for 55. Czy jesteśmy gotowi na transformację ekologiczną?

Paneliści:

 • Halina Bajczuk, Dyrektor Biura Handlowego – Rynek Przewozów Międzynarodowych i Intermodalnych, PKP CARGO
 • dr Stanisław Ejdys, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Marcin Górecki, Dyrektor marketingu, komunikacji i PR, Siemens Mobility
 • Magdalena Szaroleta, Dyrektor sprzedaży, Raben Transport
 • Marta Waldmann, Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki, Grupa Badawcza Logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Moderator: Michał Zięba, Radca prawny, Partner, HANTON Szalc, Zięba & Partnerzy

12:45

DEBATA BALTEXPO 2023: Konsekwencje dostosowania się do regulacji środowiskowych w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej

Debata zapowiadająca targi i konferencję BaltExpo 2023

 • Które z tzw. zielonych technologii oferują największy potencjał w obliczu utrzymania i
  dalszego rozwoju konkurencyjności głównych sektorów gospodarki morskiej?
 • Omówienie wyzwań i korzyści związanych z inwestycjami będącymi efektem odpowiedzi na
  regulacje środowiskowe (Europejski Zielony Ład, Fit for 55)

Paneliści:

 • Mateusz Filipp, Prezes, Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC)
 • Lech Paszkowski, Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji, Port Gdańsk
 • dr Beata Szymanowska, Kierownik Działu Badań i Rozwoju Technologii, Port Gdynia
 • Jakub Budzyński, Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)

Moderator: dr hab. Maciej Matczak, Dyrektor, Instytut Morski – Uniwersytet Morski w Gdyni

13:45

Przerwa techniczna / Lunch VIP

14:30

Wystąpienie: Finansowe wsparcie dla rozwoju transportu intermodalnego. Możliwości i perspektywy

Prelegent: Magdalena Fitak, Naczelnik, Departament Projektów Multibranżowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

14:45

Wystąpienie: Jak skutecznie pozyskiwać wsparcie na rozwój transportu intermodalnego?

Prelegent: Marcin Wojtowicz, Dyrektor rozwoju biznesu – rynek kolejowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

15:00

DEBATA: Kolej w służbie transportu intermodalnego. Jak efektywnie rozwijać przewozy kolejowe?

 • Infrastruktura kolejowa w układzie TEN-T (korytarze kolejowe) jako stymulator rozwoju transportu intermodalnego w Polsce. Perspektywy ukończenia ich modernizacji
 • Możliwości poprawy drożności linii kolejowych
 • Planowane przejście Kolei Ukraińskich na tor klasyczny europejski. Jak przygotować się do nowych możliwości transportowych jakie niesie ta zmiana?

Paneliści:

 • Mirosław Antonowicz, Przewodniczący, Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD)
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Janusz Kućmin, Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
 • Jakub Majewski, Prezes, Fundacja Pro Kolej
 • dr inż. Andrzej Massel, Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Moderator: Maciej Gładyga, Dyrektor zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

16:00

Zakończenie Kongresu

Prelegenci

Lista prelegentów i panelistów Kongresu zostanie upubliczniona niebawem

dr Stanisław Ejdys

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

dr inż. Andrzej Massel

Dyrektor, Instytut Kolejnictwa

Marta Waldmann

Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

Maciej Gładyga

Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Mirosław Antonowicz

Przewodniczący, Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD)

Michał Zięba

Radca Prawny, Partner, HANTON Szalc, Zięba & Partnerzy

Michał Litwin

Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Wojciech Jurkiewicz

Prezes, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych

Jakub Majewski

Prezes, Fundacja Pro Kolej

Janusz Kućmin

Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Marcin Kamola

Commercial Manager, DCT Gdańsk Sp.zo.o

Magdalena Szaroleta

Sales Director, Raben Transport

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

Łukasz Waluszko

Commercial Director, OT Port Gdynia

Marcin Górecki

Head of Marketing, Communication, PR, Siemens Mobility

Paweł Pucek

Członek Zarządu ds. Sprzedaży, DB Cargo Polska

Lech Paszkowski

Dyrektor Działu Rozwoju i Inwestycji, Port Gdańsk

Łukasz Malinowski

Dyrektor zarządzający, redaktor naczelny, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Ireneusz Kluczyk

Członek zarządu, METRANS Rail

Marcin Wojtowicz

Dyrektor rozwoju biznesu – rynek kolejowy, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

Magdalena Fitak

Naczelnik, Departament Projektów Multibranżowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Andrzej Bojanowski

Prezes, Międzynarodowe Targi Gdańskie

Jakub Budzyński

Wiceprezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)

Rada Programowa

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • dr Stanisław Ejdys, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Michał Litwin, Dyrektor Generalny, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Wojciech Jurkiewicz, Prezes, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych
 • Jakub Majewski, Prezes, Fundacja Pro Kolej
 • Karina Reda, Dyrektor, Fundacja, Pro Kolej
 • Janusz Kućmin, Prezes, Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego 
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, Kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersystet Morski w Gdyni
 • dr hab. Arkadiusz Kawa, Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
 • Marita Szustak, Prezes, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Maciej Gładyga, Dyrektor Zarządzający, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 • Dorota Daszkowska, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Andrzej Urbaś, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Izabela Plutecka, Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • dr inż. Justyna Świeboda, Prezes Zarządu, Polski Instytut Transportu Drogowego
 • dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
 • Marcin Kamola, Marketing & Communication manager, DCT Gdańsk
 • Piotr Sagan, Kierownik ds. rozwoju sprzedaży, Lotos Kolej

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Pakiet Standard

Pakiet Standard Udział bezpłatny

wymagana rejestracja, udział w wydarzeniu po uprzednim otrzymaniu akredytacji

REJESTRACJA

Pakiet VIP

Pakiet VIP 1290 PLN netto

zawiera lunch
oraz możliwość wstępu do strefy VIP

RESTRACJA

Poprzednia edycja​

29 września 2020 w Gdańskim Centrum AmberExpo odbył się Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego – wspólna inicjatywa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Międzynarodowych Targów Gdańskich. Kongres Zgromadził ponad 130 słuchaczy. Wśród nich byli przedstawiciele: operatorów i firm logistycznych, branż przewozów kolejowych i drogowych, administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych i uczelni, oraz branżowych stowarzyszeń i klastrów. Kluczowe dla branży intermodalnej zagadnienia, plany i podsumowania omówione zostały przez 30 znamienitych ekspertów i praktyków reprezentujących transport intermodalny w Polsce. Kluczowa debata kongresu dotyczyła teraźniejszości i przyszłości transportu intermodalnego w Polsce.

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości transportu intermodalnego

Kontakt:

Miejsce wydarzenia:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby