Partnerzy:

Organizatorzy:

Partner Srebrny:

Partner:

Patron Honorowy:

Partner Merytoryczny:

Agenda

RAMOWY PROGRAM PLANOWANEGO KONGRESU

I. WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

10:00

Wystąpienia powitalne organizatorów

 • Adrian Furgalski, Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich

10:20

Wystąpienie otwierające II Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego

 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury*

II. TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE. PERSPEKTYWA MAKRO

10:30

DEBATA: Polska centrum logistycznym Europy? Rola transportu intermodalnego w tym procesie

 • Czy transport intermodalny ma szansę stać się kołem zamachowym rozwoju logistyki w Polsce? Kierunki rozwoju branży do 2030 r.
 • Bariery techniczne oraz prawne wstrzymujące rozwój intermodal

11:40

Przerwa techniczna

III. DOSTĘPNOŚĆ I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INTERMODALNEJ

12:00

DEBATA: Infrastruktura intermodalna i budownictwo magazynowe. Stan, perspektywy, problemy wyzwania

 • Infrastruktura intermodalna w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • Rozwój budownictwa magazynowego. Czy polska logistyka magazynami stoi?
 • Rola i perspektywy wzrostu polskich portów morskich
 • Transport rzeczny – możliwości rozwoju w Polsce

13:00

Przerwa na lunch

IV. POLSKA NA JEDWABNYM SZLAKU

13:45

DEBATA: Nowy Jedwabny Szlak – „ziemia obiecana” dla polskiej logistyki?

 • Miejsce Polski na jedwabnym szlaku
 • Gospodarcze szanse branży intermodalu w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku
 • Kluczowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce – na czym się skupić aby wykorzystać pełen potencjał i przepustowość Szlaku?

15:00

Planowane Zakończenie Kongresu

Prelegenci

Lista prelegentów i panelistów Kongresu zostanie upubliczniona niebawem

Wybór biletów Wybierz rodzaj uczestnictwa

Pakiet Standard

Pakiet Standard Udział bezpłatny

wymagana rejestracja, udział w wydarzeniu po uprzednim otrzymaniu akredytacji

REJESTRACJA WKRÓTCE

Pakiet VIP

Pakiet VIP Udział płatny

zawiera lunch
oraz możliwość wstępu do strefy VIP

RESTRACJA WKRÓTCE

Poprzednia edycja​

29 września 2020 w Gdańskim Centrum AmberExpo odbył się Pomorski Kongres Transportu Intermodalnego – wspólna inicjatywa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i Międzynarodowych Targów Gdańskich. Kongres Zgromadził ponad 130 słuchaczy. Wśród nich byli przedstawiciele: operatorów i firm logistycznych, branż przewozów kolejowych i drogowych, administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych i uczelni, oraz branżowych stowarzyszeń i klastrów. Kluczowe dla branży intermodalnej zagadnienia, plany i podsumowania omówione zostały przez 30 znamienitych ekspertów i praktyków reprezentujących transport intermodalny w Polsce. Kluczowa debata kongresu dotyczyła teraźniejszości i przyszłości transportu intermodalnego w Polsce.

+
Uczestników
Prelegentów
+
Patronów i Partnerów
+
Godzin dyskusji o przyszłości transportu intermodalnego

Kontakt:

Organizatorzy:

Obserwuj nas

Zapisz się do naszego newslettera

Bądź na bieżąco z opiniami ekspertów ze świata kolei!

COVID 19 Bezpieczeństwo:

W trosce o bezpieczeństwo uczestników X edycji Kongresu Kolejowego w Centrum Nauki Kopernik, zadbamy o najwyższą jakość i dotrzymanie warunków nie zagrażających zdrowiu uczestników.

Wśród procedur, zapewniających ochronę znajdują się m.in.:

• Mierzenie temperatury uczestników przy wejściu do obiektu

• Obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy przez uczestników

• zapewnienie zwiększonej fizycznej odległości między uczestnikami Wydarzenia wynoszącej min. 2 m,

• uniemożliwienie samodzielnego wyboru miejsca przez uczestnika Wydarzenia (miejsca / krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby)

• zapewnienie preparatów do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach

• uzyskanie od każdego uczestnika Wydarzenia obowiązkowe pisemne oświadczenie przy wejściu na Wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

• dostosowanie funkcjonowania recepcji podczas Wydarzenia do zasad obowiązujących w Centrum konferencyjnym,

• prowadzenie listy uczestników wydarzenia, a także listy personelu, zawierających dane osobowe i dane kontaktowe,

• umożliwienie wcześniejszej rejestracji online oraz maksymalnego uproszczenia czynności operacyjnych recepcji Wydarzenia (ograniczenie czasu przebywania w strefie recepcji do minimum),

• wyposażenie obsługi Wydarzenia w środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk,

• bieżącą dezynfekcję (nie rzadziej niż co godzinę) powierzchni lady recepcyjnej w rejestracji lub punkcie obsługi uczestników Wydarzenia.

• zakaz stosowania rozwiązań bufetowych,

• serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę Wydarzenia,

• wyznaczenie odległość między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m,

• dezynfekcja stolików po każdej osobie (oznaczenie zdezynfekowanych stolików napisem: „zdezynfekowano”),

• świadczenie usług cateringowych na podstawie aktualnie obowiązujących zasad dotyczących restauracji.

• Dezynfekcja wniesionych do budynku akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego.

• Większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (toalety, uchwyty, poręcze, klamki, przyciski, windy, schody ruchome, blaty, oparcia krzeseł etc

• Obszar służacy odizowlowaniu uczestnikó w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby